Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Tomášikovo 4

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 19/03/2024 22/03/2024 Stiahnuť správu