Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Mostová 210 – Hidaskürt

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/04/2023 24/04/2023 Stiahnuť správu