Základná škola s materskou školou, Rakúsy 81 a Elokované pracovisko, Rakúsy – časť osada 260 a Elokované pracovisko, Pradiarenská 1, Kežmarok ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Rakúsy 81

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/10/2023 16/10/2023 Stiahnuť správu
2. 09/10/2023 16/10/2023 Stiahnuť správu