Základná škola s materskou školou – predprimárne vzdelávanie, Hostice 144

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/04/2024 17/04/2024 Stiahnuť správu