Základná škola s materskou školou, Poloma 24

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/11/2023 21/11/2023 Stiahnuť správu
2. 21/11/2023 21/11/2023 Stiahnuť správu