Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 04/10/2022 04/10/2022 Stiahnuť správu