Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu