Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu
2. 04/10/2023 06/10/2023 Stiahnuť správu
3. 04/10/2023 06/10/2023 Stiahnuť správu