Základná škola s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 13/04/2023 14/04/2023 Stiahnuť správu