Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským – Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555, Zlatná na Ostrove

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/03/2022 14/03/2022 Stiahnuť správu