Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/3, Prievidza

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/03/2024 20/03/2024 Stiahnuť správu