Základná škola s materskou školou Lajosa Turczela s vyučovacím jazykom maďarským – Turczel Lajos Alapiskola és Óvoda, Salka 428

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/05/2022 18/05/2022 Stiahnuť správu