Základná škola s materskou školou, Kuchyňa č. 551, Kuchyňa

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/10/2023 13/10/2023 Stiahnuť správu