Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka, Mierové nám. 10, Šintava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/05/2022 18/05/2022 Stiahnuť správu