Základná škola s materskou školou Juraja Holčeka, Juraja Holčeka 583/18, Dolný Ohaj

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 06/04/2022 Stiahnuť správu