Základná škola s materskou školou Józsefa Kármana s vyučovacím jazykom maďarským – Kármán József Alapiskola és Óvoda, J. Kármána 25/5, Lučenec

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 23/03/2023 Stiahnuť správu
2. 14/04/2023 14/04/2023 Stiahnuť správu
3. 17/03/2022 22/03/2022 Stiahnuť správu