Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Nitrianska 378, Okoličná na Ostrove

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/02/2024 21/02/2024 Stiahnuť správu
2. 01/02/2023 03/02/2023 Stiahnuť správu