Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka, Ul. Emila Janotku 2/6, Pribylina

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 02/11/2022 02/11/2022 Stiahnuť správu