Základná škola s materskou školou, Hermanovce 374 a Elokované pracovisko, Hermanovce 318, Elokované pracovisko, Hermanovce 84 a Elokované pracovisko, Hermanovce 36 ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Hermanovce 374

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 08/06/2022 08/06/2022 Stiahnuť správu