Základná škola s materskou školou, Hermanovce 374 a Elokované pracovisko, Hermanovce 318 a Elokované pracovisko, Hermanovce 443 ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Hermanovce 374

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/01/2024 19/01/2024 Stiahnuť správu