Základná škola s materskou školou Hany Ponickej, Družstevná 11, Halič

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 07/12/2022 07/12/2022 Stiahnuť správu