Základná škola s materskou školou, Gemerský Jablonec 244 – Alapiskola és Óvoda, Almágy

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 11/04/2022 11/04/2022 Stiahnuť správu