Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, Cinobaňa

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 02/11/2023 03/11/2023 Stiahnuť správu