Základná škola s materskou školou Banícka 52, Malachov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 17/01/2024 19/01/2024 Stiahnuť správu