Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarskýmFeszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Športová 7, Hurbanovo a Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Komárňanská 42, Hurbanovo

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 29/11/2022 29/11/2022 Stiahnuť správu