Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským- Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Športová 7, Hurbanovo a Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Komárňanská 42, Hurbanovo

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/02/2022 25/02/2022 Stiahnuť správu