Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 07/04/2022 Stiahnuť správu