Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Hlavná 198, Kolíňany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 13/02/2023 17/02/2023 Stiahnuť správu