Základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 06/04/2022 Stiahnuť správu
2. 03/04/2023 05/04/2023 Stiahnuť správu