Základná škola, Podsadek 140, Stará Ľubovňa a Elokované pracovisko, Levočská 356/22, Stará Ľubovňa ako súčasť Základnej školy, Podsadek 140, Stará Ľubovňa

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/02/2024 19/02/2024 Stiahnuť správu