Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 17/01/2022 20/01/2022 Stiahnuť správu
2. 20/03/2024 20/03/2024 Stiahnuť správu