Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/11/2023 21/11/2023 Stiahnuť správu