Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota – Rimaszombat

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/01/2023 19/01/2023 Stiahnuť správu