Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Hlavná 41/113, Dolný Štál – Alistál

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/05/2022 18/05/2022 Stiahnuť správu