Základná škola Márie Rázusovej Martákovej, Nábr. 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 08/04/2022 12/04/2022 Stiahnuť správu