Základná škola len s ročníkmi 1. stupňa, Turčianske Kľačany 326

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 02/11/2023 02/11/2023 Stiahnuť správu
2. 02/11/2023 02/11/2023 Stiahnuť správu
3. 04/05/2023 15/05/2023 Stiahnuť správu