Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Lajos Tarczy Alapiskola, Školská 332, Chotín

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/05/2022 18/05/2022 Stiahnuť správu