Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským – Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo – Fülek

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/02/2023 23/02/2023 Stiahnuť správu
2. 27/02/2024 27/02/2024 Stiahnuť správu