Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II/3079, Lučenec

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu
2. 18/05/2022 18/05/2022 Stiahnuť správu
3. 04/04/2023 05/04/2023 Stiahnuť správu
4. 01/02/2024 01/02/2024 Stiahnuť správu