Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským – Szemerényi Károly Magyar Tannyelvű Alapiskola, Nová cesta 9, Tvrdošovce

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 29/09/2023 29/09/2023 Stiahnuť správu
2. 12/12/2022 23/01/2023 Stiahnuť správu