Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským – Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany – Nagykapos

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/05/2022 18/05/2022 Stiahnuť správu
2. 18/05/2022 18/05/2022 Stiahnuť správu