Základná škola Jánosa Endrődyho s vyučovacím jazykom maďarským – Endrődy János Alapiskola, Školská ulica 491/2 Mužla – Muzsla

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 23/03/2023 Stiahnuť správu