Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským – Arany János Alapiskola, Hlavná 509/22, Okoč – Ekecs

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 27/02/2023 13/03/2023 Stiahnuť správu
2. 27/02/2023 13/03/2023 Stiahnuť správu