Základná škola Istvána Illésházyho s vyučovacím jazykom maďarským – Illésházy István Alapiskola Nový Život – Illésháza

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/05/2022 18/05/2022 Stiahnuť správu