Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským – Szabó Gyula Alapiskola, Školská ulica 936/1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 23/03/2023 Stiahnuť správu