Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským, Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, Levice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 23/03/2023 Stiahnuť správu