Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským – Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Mierová 45, Tornaľa

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 07/04/2022 Stiahnuť správu