Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, M. R. Štefánika 3, Krupina

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 06/04/2022 Stiahnuť správu