Základná škola, Ďurkov 192

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 05/03/2024 07/03/2024 Stiahnuť správu