Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/05/2022 18/05/2022 Stiahnuť správu